- odborné texty
- právne texty a zmluvy všetkých druhov (s overením súdneho
  tlmočníka)
- súdne overené preklady dokumentov a úradných dokladov
- audítorské správy
- návody, príručky
- obchodná korešpondencia
- katalógy, prezentácie, brožúry
- preklady audio a video kaziet
- preklady www stránok

• dodanie prekladu vo vytlačenej podobe, na diskete alebo
  elektronickou poštou
• expresné preklady do 2, 12, 24 hodín podľa rozsahu
  zákazky
• na požiadanie zachovanie pôvodnej grafickej úpravy
  (obrázky, grafy, tabuľky)
• spracovanie prekladov v bežných dátových formátoch
Copyright © nascakova.sk
e-mail: nascakova@nascakova.sk
Tvorba web stránok abWEB.sk
Home
Preklady
Tlmočenie
Odbory
Slovensky
Deutsch
English
Výučba
Kontakt
preklady a tlmocenie